Одржана 28. редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске

На 28. редовној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске, одржаној 19. фебруара 2013. године разматранo више законских рјешења и докумената.
Приликом разматрања Приједлога акционог плана запошљавања за 2013. годину и Извјештај о реализацији Акционог плана запошљавања за 2012. годину представници Савеза синдиката и Уније удружења послодаваца Републике Српске изнијели су значајан број примједби и приједлога и захтјевали да се средства за запошљавање превасходно преусмјере за запошљавање у реалном сектору привреде које би већинским дијелом обухватило особе са средњом стручном спремом.
Поред наведеног, затражена је и значајнија финансијска подршка за промоцију стицања стручне праксе у области средњег и високог образовања.
Исто тако, представници послодаваца изнијели су значајан број примједби и на Приједлог закона о спречавању злостављања на раду оцијенивши ганедореченим и двосмисленим, док су представници синдиката и владе дали пуну подршку доношењу истог.
За разлику од пртходних, Приједлог закона о уређењу простора и грађењу добио је пуну подршку сва три партнера.
Због раније преузетих обавеза, сједници оправдано нису присуствовали предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске, гдин Предраг Згоњанин и потпредсједник Јанко Петровић.
Предложени документи и законска рјешења, достављени су на разматрање испред Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

Unlike many platforms where the user can tell when they are being besttrackingapps.com tracked, hellospy samsung googlenexus s sph-d720 tracker remains completely undetected