Ускоро нова заједничка сједница уз присуство највиших званичника влада Републике Српске и Србије

На 27. редовној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске, одржаној 17. децембра 2012. године, иако је планирано, није разматран Нацрт закона о измјенaма и допунaма Кривичног закона Републике Српске. Имајући у виду да је Нацрт достављен на разматрање након што је упућен у скупштинску процедуру, Савјет као савјетодавни орган Владе Републике Српске, одлучио је да исти разматра у форми приједлога.
Имајући у виду да је сједници присуствовала и делегација Социјално-економског савета Републике Србије тим поводом се разговарало о улози и значају трипартитног социјалног дијалога у сузбијању посљедица свјетске економске кризе у Републици Српској и Републици Србији и договорено одржавање нове сједнице два савјета уз присуство највиших званичника влада Републике Српске и Србије.

Делегацију Социјално-економског савета Републике Србије предводио је Небојша Атанацковић, предсједник Уније послодаваца Србије, а чинили су је Љубисав Орбовић, предсједник Савеза самосталних синдиката Републике Србије, Бранислав Чанак, предсједник Уједињених гранских синдиката „Независност“ и Чеданка Андрић, генерални секретар Савета.

Whrend biografien an andere best-ghostwriter.com menschen erinnern, dienen autobiographien der eignen erinnerung