Закон о спречавању злостављања на раду и измјене и допуне Закона о инспекцијама на дневном реду 26. редовне сједнице

Дана, 09. октобра 2012. године одржаће се 26.редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које ће се разматрати закон о спречавању злостављања на раду и закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској.
Поред наведеног, у складу са редовном годишњом ротацијом функција предсједника и подпредсједника, на поменутој сједници именоваће се нови предсједник и подпредсједник Економско-социјалног савјета Републике Српске на мандатни период од годину дана.Сједница ће се одржати у згради Савеза синдиката Републике Српске. Узимање кадрова са предстојеће сједнице омогућиће се у 13:45 часова, конференција за новинаре предвиђена је за 14:00 часова – прес сала у приземљу.
Закон о спречавању злостављања на раду, разматраће се у форми нацрта закона, а обрађивач истог је Министарство рада и борачко-инвалидске заштите. Након окончане јавне расправе, Републичка управа за инспекцијске послове доставила је закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској у форми приједлога.

Mind that the rhetorical mode a writer chooses depends on his or her purpose for writing order-essay-online.net