Без заједничког става социјалних партнера по основу економске политике и буџета Републике Српске за 2014. годину

Дана 29. новембра 2013. године, одржана је 31. редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које су социјални партнери разматрали радне верзије економске политике и буџета Републике Српске за 2014. годину.

Представници Уније удружења послодаваца Републике Српске подржали су оба документа и поздравили поновно увођење неопорезивог дијела доходка и остале мјере које се тичу унапређења привредног амбијента као и најављење инвестиције у вези са пројектом изградње крака гасовода „Јужни ток“ кроз Републику Српску. На другој страни, представници Савеза синдиката Републике Српске нису прихватили радне верзије економске политике и буџета Републике Српске за 2014. годину, у највећем дијелу, што истима није планирано враћање плата буџетских корисника на ниво прије посљедњег смањења и с тим у вези, Синдикат је тражио враћање плата запослених који се финансирају из буџета за преосталих 5%, односно, на ниво прије посљедњег смањења.

Након двочасовне расправе, није постигнут консензус социјалних партнера по основу оба разматрана документа из разлога што су представници Владе Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске исте подржали у понуђеном тексту док је Савез синдиката Републике Српске ускратио подршку радним верзијама економске политике и буџета Републике Српске за 2014. годину горе наведених разлога.

Сједница је одржана у Дому Синдиката, а истом је предсједавала предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић.