Влада уважила приједлоге социјалних партнера у измјенама и допунама Закона о порезу на добит

Дана 08. маја 2012. године, одржана је 23. редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске на којој је разматрано наколико законских рјешења и једна Владина уредбаУ најновијим измјенама и допунама Закона о порезу на добит, Влада Републике Српске уважила је захтјеве представника Уније удружења послодаваца РС који су затражили да се, поред опреме и постројења за обављање регистроване производне дјелатности, умањење пореске основице за плаћање пореза на добит предвиди и за износ извршеног улагања у објекте и земљиште који служе производњи. Поред наведеног, као додатну стимулативну мјеру Влада је омогућила умањење пореске основице и на износ плаћених пореза и доприноса за оне послодавце који у току календарске године запосле на неодређено вријеме 30 нових радника.

За разлику од наведеног, чланови Савјета су изнијели значајан број примједби на Приједлоге закона о накнадама за кориштење података и пружање услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и финансирању послова премјера и оснивања катастра непокретности и предложили дораду већине одредаба истих.

Исто тако, разматрајући Приједлог уредбе о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу и више примједби чланова Савјета, претежно представника послодаваца, предложено је да се по наведеном основу одржи шира стручна расправа са свим заинтересованим субјектима што је прихваћено од стране обрађивача – Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

Разматрајући информацију у вези даљњим учешћем Економско-социјалног савјета Републике Српске у реализацији ЕУ пројекта „Јачање капацитета за развој људских ресурса у Босни и Херцеговини“ са сједиштем у Сарајеву, од ресорног Министарства просвјете и културе затражено је да информише Савјет о досадашњим активностима Министарства по наведеном основу и званично мишљење о евентуалном учешћу представника Савјета у реализацији наведеног пројекта.

Социјални партнери уједно су и информисани о Иницијативи представника Европског економског и социјалног одбора из Брисела за одржавање заједничког састанка с представницима Савјета, планираном за 16. мај 2012. године и делегирали представнике који ће присуствовати поменутом састанку. Предстојећем састанку ће присуствовати предсједник, гдин Ранко Милић, потпредсједник гдин Петар Ђокић и члан Савјета, гђа Ранка Мишић.

I http://topspying.com am paying the 45 /mo plan with text-phone-data service