Буџет и Економску политику за 2012. годину додатно изанализирати кроз скупштинску јавну расправу

На ванредној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске одржаној дана 10. новембра 2011. године, у вечерњим часовима, социјални партнери разматрали су буџет и економску политику Републике Српске за 2012. годину у форми нацрта докумената.

Током дисукусије по основу оба документа наглашено је да ће укупан буџет за 2012 годину износити 1.825.000.000,00 КМ и да неће бити смањења плата просвјетних радника и припадника МУП-а, док ће плате за запослене у јавној управи остати на нивоу из 2011. године. Поред наведеног, наглашено је да ће средства за социјално збрињавање у наредној години износити 10 мил. КМ, средства за подршку развоја привреде – 20 мил. КМ и подстицај за развој пољупривреде – 60 мил. КМ.

Након разматрања поменутих докумената предложено је да се исти упуте у даљњу процедуру према Влади и Народној Скупштини Републике Српске и у циљу израде што квалитетнијих приједлога наведених докумената указано је на потребу њиховог додатног анализирања кроз скупштинску јавну расправу.

Сједницом је предсједавао Ранко Милић, предсједник Уније удружења послодаваца Републике Српске, а истој је поред чланова Савјета присуствовао и потпредсједник Владе Републике Српске Антон Касиповић и извјестиоци испред Министарства финансија Републике Српске.

 

So if your business issues cell phones to employees, hellospy can help enhance employee performance by reducing personal sony mobile spy of www.trymobilespy.com xperia go cell phone use and tracking movements for inefficiency