Банери

Влада Републике Српске
Због изузетног значаја Eкономско-социјалног савјета као институције социјалног дијалога, Влада Републике Српске у сарадњи са социјалним партнерима је посебним законом – Закон о економско-социјалном савјету („Службени гласник Републике Српске“ број 110/08), уредила састав, дјелокруг, начин рада, финансирање и друга питања од значаја за рад Савјета.
Oпширније >>

Савез синдиката Републике Српске
Савез синдиката Републике Српске је независна, нестраначка, неполитичка, интересна организација која штити и бори се за унапређење права и интереса свог чланства, гарантована законима из радно-правне области и mеђународним конвенцијама о раду.
Oпширније >>

Унија удружења послодаваца Републике Српске
Унија удружења послодаваца Републике Српске основана је 2. априла 2004. године у Бања Луци, када је 13 гранских удружења послодаваца формирало једну организацију која ће заступати интересе послодаваца у трипартитном дијалогу између Владе Републике Српске, послодаваца и синдиката.
Oпширније >>