Прекид сједнице због неусвајања предложеног дневног реда

33. редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске која је требала бити одржана 26. марта 2014. године прекинута је због неусвајања предложеног дневног реда.

На дневном реду прекинуте сједнице било је планирано разматрање АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2014. ГОДИНУ, ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ И ПРИЈЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ.

За разлику од представника Владе Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске, представници Уније удружења послодаваца Републике Српске нису подржали предложени дневни ред због неблаговремене доставе материјала на разматрање од стране ресорних министарстава али и због закључака скупштине овог удружења који налажу представницима Уније да не учествују у раду Економско-социјалног савјета Републике Српске до отпочињања разговора на изради новог закона о раду.

Предложени документи и законска рјешења достављени су на разматрање испред Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Заказивање нове сједнице очекује се у року од петнаест дана.

Understand how tick for reference to write a narrative essay