16. редовна сједница

20. јуна 2011. године одржана je 16. редовна сједница, у оквиру које је у форми радног материјала разматран нови закон о пензијском и инвалидском осигурању. Сједници су поред чланова присуствовали чланови и предсједник радне групе за израду закона. (више…)

15. редовна сједница

04. маја 2011. одржана је 15. редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које су разматрани нови закон о пореском поступку Републике Српске у форми радног материјала, Нацрт стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици Српској за период 2011 – 2013. година и закон о Фонду и финансирању заштите животне средине, те је и усвојен је Програм рада за 2011. годину.

On a separate sheet of paper, choose one of the http://essaydragon.com examples of a proper thesis statement from this?

14. редовна сједница

Oдржана je 14. редовна сједница ЕСС РС. Сједници су поред чланова Економско-социјалног савјета присуствовали министар пољoпривреде – Мирослав Миловановић и министарка трговине и туризма – Горана Златковић. (више…)