СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ ДАЛИ „ЗЕЛЕНО СВЈЕТЛО“ ВЛАДИНОМ ПЛАНУ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ – ПОСЛОДАВЦИ ПРЕУЗЕЛИ ПРЕДСЈЕДАВАЊЕ

21. марта 2018. године, одржана је 50. редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које је разматран измјењен Приједлог акционог плана запошљавања Републике Српске за 2018. годину и допуњен Извјештај о реализацији Акционог плана запошљавања за 2017. годину. Оба документа су добила подршку социјалних партнера након трећег разматрања и трочасовне расправе на сједници ЕСС РС. Савез синдиката Републике Српске је подржао план запошљавања под условом повећања висине износа и периода примања накнаде за незапослена лица и у том циљу ресорно министарство се обавезало да у року од седам дана сазове састанак радне групe за измјене и допуне важећег закона о посредовању при запошљавању. (више…)

ГОДИШЊИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ПОНОВО НА УСАГЛАШАВАЊУ

У сриједу, 14. фебруара 2018. године, одржаће се сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које ће се разматрати Приједлог акционог плана запошљавања Републике Српске за 2018. годину.

На сједници ће се разматрати и Извјештај о реализацији Акционог плана запошљавања из 2017. године којим ће се социјални партнери информисати о ефектима запошљавања у претходној години.

Такође, на дневном реду сједнице наћи ће се и Извјештај о раду овог тијела за претходну годину и План и програм рада за 2018. годину на основу којег ће представници Владе, синдиката и послодаваца утврдити планске и програмске активности Економско-социјалног савјета Републике Српске у овој години.

Акциони план запошљавања за 2018. годину разматран је на претходној сједници и социјални партнери су затражили његову дораду. Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, као обрађивач, се обавезало да ће након разматрања примједби и приједлога представника синдиката и послодаваца доставити на разматрање приједлог наведеног документа.

Сједница ће се одржати у просторијама Савеза синдиката Републике Српске, с почетком у 11.00 часова. Узимање кадрова је предвиђено у 12.45 часова, конференција за новинаре у 13.00 часова – сала у приземљу.

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА НА ДНЕВНОМ РЕДУ ПРВЕ СЈЕДНИЦЕ У 2018. ГОДИНИ

У сриједу, 24. јануара 2018. године, одржаће се прва сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у текућој години у оквиру које ће се разматрати Акциони план запошљавања Републике Српске за 2018. годину и извјештај о раду овог тијела за 2017. годину.

Годишњи план запошљавања за 2018. годину доставило је на разматрање исопред Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске. Сједницом ће предсједавати Ранка Мишић, предсједница Економско-социјалног савјета Републике Српске.

Сједница ће се одржати у просторијама Савеза синдиката Републике Српске. Узимање кадрова је предвиђено у 12.00 часова, конференција за новинаре у 12.30 часова – сала у приземљу.