Најава догађаја

ПОВЕЋАЊЕ НАЈНИЖЕ ПЛАТЕ – РЕДОВНОСТ ИСПЛАТА РЕФУНДАЦИЈА НАКНАДА ЗА БОЛОВАЊЕ И ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО

19. октобра 2017. године, одржаће се редовна сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које ће социјални партнери и Влада отпочети преговоре у циљу повећања висине износа најниже плате у Републици Српској. (више…)

ЗАКОН О „ЗВИЗДАЧИМА“ И КРИВИЧНИ ЗАКОН НА ДНЕВНОМ РЕДУ НАРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ

На дневном реду 42. редовне сједнице Економско-социјалног савјета Републике Српске за разматрање су планирани Приједлог кривичног законика Републике Српске и Приједлог закона о заштити лица који пријављују корупцију.

Сједница ће се одржати 23. маја 2017. године у просторијама Савеза синдиката Републике Српске, улица Српска 32.

Предметни закони достављени су на разматрање ЕСС РС од стране Министарства правде Републике Српске.

Узимање кадрова предвиђено за 13:15 h а конференција за новинаре у 13:30 h у приземљу.

НАСТАВАК СЈЕДНИЦЕ – ПРОГРАМ ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ, БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НАЈНИЖА ПЛАТА ЗА 2017. ГОДИНУ

Дана, 13. децембра 2016. године, с почетком у 17.00 часова је заказан наставак сједнице Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које ће представници социјалних партнера настојати да усагласе ставове у вези са Програмом економских реформи Републике Српске за период 2017 – 2019. година и Буџетa Републике Српске за 2017. годину. (више…)