Архива

РАДНА ГРУПА ДА УСАГЛАСИ ПАРАМЕТРЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ НАЈНИЖЕ ПЛАТЕ

На 37. редовној сједници, социјални партнери су разговарали о могућностима увећања висине износа минималне плате у Републици Српској за 2017. годину.  Након дуже расправе, формирана је Радна група за усаглашавање методолошког оквира за одређивање висине износа чији је задатак да усагласи параметре на основу којих ће се одредити висина износа најниже плате у Републици Српској у складу са макроекономским и статистичким подацима, укључујући и податке о кретањима плата, раста производње и животног стандарда у Републици Српској. (више…)

„Зелено свјетло“ Нацрту стратегије запошљавања Републике Српске за 2016. годину – Влада Републике Српске преузела предсједавање

На 35. редовној сједници, одржаној 7. марта 2016. године социјални партери су разматрали више докумената и иницијатива из надлежности Економско-социјалног савјета Републике Српске. (више…)

ОДГОДА СЈЕДНИЦЕ ЗБОГ НЕУСАГЛАШАВАЊА РЕДОСЛИЈЕДА ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА

Сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске која је заказана 5. јуна 2015. године поново је одгођена због различитих ставова представника Савеза синдиката Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске по основу редослиједа тачака дневног реда. (више…)