essrs

Подршка Буџету Републике Српске за 2020. годину и Програму економских реформи за период 2020 – 2022. године

На данашној сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске разматрани су најзначајнији годишњи документи у Републици Српској и то: Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2020 – 2022. годину и Приједлог буџета Републике Српске за 2020. годину.   Социјални партнери су дали подршку предложеним документма уз измјене које се односе на потребу јачања социјалног дијалога кроз јачање улоге Економско-социјалног савјета и рад других трипартитних тијела на припреми и изради прописа и стратешких докумената из области рада, запошљавања и заштите на раду са циљем стварања повољног амбијента за достојанствен рад и допринос укупним мјерама Владе Републике Српске за задржавање радника у Републици Српској.

Сједници Економско-социјалног савјета Републике Српске су присуствовали највиши представници Савеза синдиката Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске, као и министри у Влади Републике Српске.   

Сједницом је предсједавао министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић.

Ротација на мјесту предсједника ЕСС РС – Министар рада и борачко-инвалидске заштите, Душко Милуновић преузео предсједавање – ЕСС РС подржао измјене и допуне Закона о посредовању при запошљавању и правима за вријеме незапослености

У оквиру 55. редовне сједнице ЕСС РС, разматран је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању при запошљавању и правима за вријеме незапослености који, између осталог, предвиђа повећање висине износа и дужине примања накнаде за незапослена лица након престанка радног односа и измјештање администрирања здравственог осигурања незапослених лица на Фонд здавственог осигурања Републике Српске. Изради Нацрта је претходила иницијатива социјалних партнера, претежно чланова синдиката. Чланови ЕСС РС подржали су ово законско рјешење и предложили упућивању у даљњу законодавну процедуру. 

СВЕЧАНА СЈЕДНИЦА ПОВОДОМ ПОСЈЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНОГ САВЈЕТА ГРЧКЕ

 

У петак, 20. априла 2018. године, заказана се свечана сједница Економско-социјалног савјета Републике Српске у оквиру које ће се одржати први билатерални сусрет представника Економско-социјалног савјета Републике Српске и Економско-социјалног савјета Републике Грчке.

На сједници ће се разговарати о улози и значају институција социјалног дијалога у креирању политика, превазилажењу криза и процесу европских интеграција. Грчке колеге ће послодавцима, синдикатима и члановима Владе Републике Српске презентовати и европске институционалне капацитете из области социјалног дијалога и модалитете сарадње између држава чланица у наведеној области. …