Радна тијела

Због разматрања одређених специфичних питања Економско-социјални савјет Републике Српске основао је два стална радна тијела Одбор за заштиту и здравље на раду Републике Српске и Одбор за борбу против непријављеног рада у грађевинском сектору Републике Српске:

1. ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На основу Закона о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“ бр. 01/08), Савјет је основао Одбор за заштиту и здравље на раду и именовао чланове истог. У раду Одбора учествују укупно девет чланова испред различитих институција повезаних са наведеном области и то представници испред:

 • Уније удружења послодаваца РС
 • Савеза синдиката РС
 • Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС
 • Министарства здравља и социјалне заштите РС
 • Завода за медицину рада и спорта РС
 • Института за заштиту здравља РС
 • Фонда пензијско-инвалидског осигурања РС
 • Републичке управе за инспекцијске послове РС

Све наведене институције имају по једног представника осим Републичке управе за инспекцијске послове, испред које у раду Одбора учествују два представника.

2. ОДБОР ЗА БОРБУ ПРОТИВ НЕПРИЈАВЉЕНОГ РАДА У ГРАЂЕВИНСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На основу закључка са трипартитне конференције „Фокусирање на проблем непријављеног рада у грађевинском сектору путем социјалног дијалога у Босни и Херцеговини“ која је одржана под покровитељством Међународне организације рада, предложено је оснивање трипартитног тијела за борбу против непријављеног рада у грађевинској области у Републици Српској. У складу с наведеним Савјет је основао Одбор за борбу против непријављеног рада у грађевинској области Републике Српске.

У раду Одбора учествује укупно шест представника испред:

 • Уније удружења послодаваца Републике Српске
 • Савеза синдиката Републике Српске
 • Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС
 • Пореске управе Републике Српске
 • Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС
 • Републичке управе за инспекцијске послове РС

www.odbornprg.com

Sentences can be backed important forum up with examples and details