Економско-социјални савјет Републике Српске

О нама

Економско-социјални савјет је трипартитно тијело које се оснива с циљем подстицања и развоја колективног преговарања и усклађивања интереса радника, послодаваца и извршне власти. У развијеним, демократским друштвима трипартитни дијалог се потврдио као најпоузданији механизам мирног рјешавања социјалних и индустријских конфликата и с тим у вези економско-социјални савјет игра значајну улогу у процесима доношења најважнијих одлука...

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНИ САВЈЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Алеја Светог Саве 17
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Tel. +387  51 222 722
Fax +387  51 222 721

e-mail: ecosoc_rs@teol.net
web site: www.ekosocrs.org